Põlva jalgpalliklubi „Lootos“ (edaspidi Klubi) on aastast 1994 mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud jalgpalli harrastamisele ja oma liikmetele selleks tingimuste loomisele. Klubi eesmärgiks on heategevuslik jalgpalli edendamine Põlva maakonnas ja Eestis.

Klubi võtab oma meeskonda tööle Tegevjuhi

Tegevjuhi peamised tööülesanded on

  klubi üldjuhtimine ja ühingu jätkusuutlikkuse, sujuva ja korrektse töökorralduse tagamine;

  igapäevatöö korraldamine ja klubi arengukavas seatud eesmärkide saavutamine;

  koostöös juhatusega klubile finantssuutlikkuse tagamine, sh. toetajate, sponsorite ja koostööpartnerite  leidmine ja nendega suhete haldamine ja hoidmine;

 klubi esindamine nii Eestis kui välismaal, suhtlemine avalikkusega ja selleks vajalike ürituste kavandamine ja läbiviimine;

 projektitaotluste koostamine ja aruandlus rahastajatega;

 klubi  kommunikatsiooni, sh kodulehekülje haldamine ja arendamine, uute teenuste arendamine;

Nõudmised kandidaadile

 eelnev juhtimisalane (sh. projektide juhtimisega seonduv) töökogemus;

 iseseisvus, strateegilise mõtlemise võimekus, hea otsustus- ja analüüsivõime

 usaldusväärsus, meeskonnatöö oskus, väga hea esinemis-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;

 loovus ja avatus uuendustele, orienteeritus tulemusele;

 omab väga head ülevaadet jalgpallimaailma arengutest ja suundadest ja spordisüsteemist üldiselt.

 B, C, (D) kategooria autojuhiload, hea arvutikasutamise ja sotsiaalmeedia haldamise oskus.

Kasuks tuleb:

  visiooni omamine spordisüsteemi arendamisest Eestis ning edukas muutuste planeerimise ja

eestvedamise kogemus, valmisolek kasutada isiklikku sõiduautot tööülesannete täitmiseks.

Me otsime inimest, keda huvitab jalgpall, kes oleks algatusvõimeline ning nõudlik nii enda kui teiste suhtes. See on ametikoht, mis tähendab spordiklubi juhtimist ja arenemist koos sporditegijate ning klubidega“

Kandideerimisel ootame motivatsioonikirja koos CV ning palgasooviga aadressile juhatus@fclootos.ee hiljemalt 01. aprilliks 2020.

Kontaktisik: Kristjan Mäeots

Aadress: Piiri 5, Põlva linn, Põlva maakond, e-mail kristjan@fclootos.ee, Tel. 53424001

Lisa kommentaar