Üldtingimused

MTÜ Jalgpalliklubile Lootos (edaspidi Klubi) tehtud annetusi kasutame sihtotstarbeliselt projekti ULME (Uue Lootospargi Murukatte Eest) elluviimiseks ja projektile Klubi poolse kaasfinantseeringu tagamiseks kavandatud finantsvahendite kogumiseks. Annetuste kaudu saadud vahenditest korraldame lisaks projekti lepingulisele rahastamisele ka tutvustamist ja korjanduskampaaniat meedias, trükiste printimist, plakatite ja bännerite vamistamist. Lisaks maksame vajadusel teenuste eest (näiteks omanikupoolse järelevalve teenus), mille jaoks vabatahtlikku tööjõudu ei leia – valdavas osas töötame  vabatahtlikkuse alusel.

Annetused on Klubile sisendiks eelarvevahendite planeerimisel ja tegevuste kavandamisel.

Annetusei saab teha nii oma isiklikus internetipangas, pangakontoris, kuid siinne annetuskeskkond teeb selle kiiremaks ja mugavamaks.

Ühekordse annetuse tegemisel siinses projekt ULME annetuskeskkonnas suunatakse Sind meie lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel Sinu poolt valitud eeltäidetud annetusandmetega internetipanka, mis säästab Su aega ja vähendab eksimisvõimalusi andmete sisestamisel.

Annetuskeskkonnas valitavate maksete suuruseks on 10, 30, 50, 100, 250 ja 500 eurot.

Igale maksele on kinnitatud ka vastav auhinnapakett:

  • 10 € – kleeps, 1 sooduskupong (Vudila ja Charlot ), tänu ja nimi kirja kodukale.
  • 30 € – kleeps, 1 sooduskupong (Vudila ja Charlot ), klubi pastakas, tänu ja nimi kirja kodukale.
  • 50 € – kleeps, 1 sooduskupong (Vudila ja Charlot ), klubi pastakas, kruus, tänu ja nimi kirja kodukale.
  • 100 € – kleeps, 1 sooduskupong (Vudila ja Charlot ), klubi pastakas, kruus, mängijate autogrammidega pall tänu ja nimi kirja kodukale.
  • 250 € – kleeps, 1 sooduskupong (Vudila ja Charlot ), klubi pastakas, kruus, mängijate autogrammidega pall, särk, tänu ja nimi kirja kodukale.
  • 500 € – kleeps, 1 sooduskupong (Vudila ja Charlot ), klubi pastakas, kruus, mängijate autogrammidega pall, särk ja nimeline tool staadionil Lootospark, 2 piletipaketti Eesti rahvuskoondise EM 2020 kodumängudele koos sõiduga edasi tagasi algusega Põlvast, tänu ja nimi kirja kodukale.

Annetuse tegemiseks vajuta oma internetipanga logol. Pärast sisselogimist saad kontrollida ja vajadusel täiendada või muuta eeltäidetud välju. Annetuse valuutaks on euro.

Klubile tehtud annetustelt saab tulumaksutagastust, juhul kui annetaja on sellekohase soovi edastanud e-maili teel annetus@fclootos.ee hiljemalt 01.01.2020 ja korrektselt avaldanud oma täisnime ja isikukoodi. Edastame annetusandmed Maksu- ja Tolliametile hiljemalt annetustehingule järgneva kalendriaasta 1. veebruariks ning tulumaksutagastus kantakse Maksu- ja Tolliameti poolt üle pärast tuludeklaratsiooni esitamist.

Eraisikust annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata Klubile tehtud annetused (mahaarvamisi on lubatud kokku teha kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust). Mahaarvamiste summasse lähevad arvesse nii eluasemelaenu intressid, koolituskulud kui ka kingitused ja annetused. Tulumaksuseadus § 282 lõige 1/.

Ettevõtte poolt tehtud annetused MTÜle on samuti maksuvabad (juhul kui annetuse kogusumma ei ületa 10% maksumaksja eelmise kalendriaasta kasumist või 3% sama kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summast, so 3% summast, mis on palga ja sarnase maksena välja makstud), Tulumaksuseaduse § 49 lõige 2/.

Klubile annetanud isikute annetusandmed kajastuvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Annetusest taganemine on võimalik sellest teavitamisel aadressil  annetus@fclootos.ee ühe ööpäeva ehk 24h jooksul alates annetussumma laekumisest Klubi kontole. Pärast seda on Klubil õigus võtta vastu otsuseid juhtumi põhiselt. Annetusi tagasi küsida ei ole võimalik.

Privaatsus ja turvalisus

I TURVALISUS

Maksekeskus ja pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et annetamine internetipangas oleks annetajatele ja nende rahale turvaline. Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib samamoodi nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.

Kui Sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta kohe ühendust oma kodupangaga.

II PRIVAATSUS

Kõik annetuskeskkonna vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on annetuskeskkonnas kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.

Annetuskeskkonna kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.

Annetajatele, kes on sisestanud oma e-posti aadressi, saadame aeg-ajalt teateid Klubiga seotud olulistest sündmustest. Saad meile igal ajal teada anda, kui ei soovi neid e-maile saada.

Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

MTÜ Jalgpalliklubi Lootos on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete teostamiseks vajalike isikuandmete töötlejaks on volitatud Maksekeskus AS.