Üldtingimused

MTÜ Jalgpalliklubile Lootos (edaspidi Klubi) tehtud annetusi kasutame sihtotstarbeliselt kvaliteetse noortetöö korraldamiseks Klubis.  Annetuste kaudu saadud vahenditest korraldame turniiridel ja võistlustel osalemist. Turniiride ja võistluste korraldamist, tutvustamist  meedias, trükiste printimist, (sh. plakatite ja bännerite valmistamist), mille jaoks vabatahtlikku tööjõudu ei leia – valdavas osas töötame  vabatahtlikkuse alusel.

Annetused on Klubile sisendiks eelarvevahendite planeerimisel ja tegevuste kavandamisel.

Annetusi saab teha nii oma isiklikus internetipangas, pangakontoris kui ka sularahamaksetena klubis ja klubi poolt korraldatavatel üritustel.

Annetuse tegemiseks internetipangas palume märkida selgituse reale annetus. Annetuse valuutaks on euro.

Klubile tehtud annetustelt saab tulumaksutagastust, juhul kui annetaja on sellekohase soovi edastanud e-maili teel annetus@fclootos.ee hiljemalt 01.01.2021 ja korrektselt avaldanud oma täisnime ja isikukoodi. Edastame annetusandmed Maksu- ja Tolliametile hiljemalt annetustehingule järgneva kalendriaasta 1. veebruariks ning tulumaksutagastus kantakse Maksu- ja Tolliameti poolt üle pärast tuludeklaratsiooni esitamist.

Eraisikust annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata Klubile tehtud annetused (mahaarvamisi on lubatud kokku teha kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust). Mahaarvamiste summasse lähevad arvesse nii eluasemelaenu intressid, koolituskulud kui ka kingitused ja annetused. Tulumaksuseadus § 282 lõige 1/.

Ettevõtte poolt tehtud annetused MTÜle on samuti maksuvabad (juhul kui annetuse kogusumma ei ületa 10% maksumaksja eelmise kalendriaasta kasumist või 3% sama kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summast, so 3% summast, mis on palga ja sarnase maksena välja makstud), Tulumaksuseaduse § 49 lõige 2/.

Klubile annetanud isikute annetusandmed kajastuvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Annetusest taganemine on võimalik sellest teavitamisel aadressil  annetus@fclootos.ee ühe ööpäeva ehk 24h jooksul alates annetussumma laekumisest Klubi kontole. Pärast seda on Klubil õigus võtta vastu otsuseid juhtumi põhiselt. Annetusi tagasi küsida ei ole võimalik.

Privaatsus ja turvalisus

I TURVALISUS

Maksekeskus ja pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et annetamine internetipangas oleks annetajatele ja nende rahale turvaline. Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib samamoodi nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.

Kui Sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta kohe ühendust oma kodupangaga.

II PRIVAATSUS

Kõik annetuskeskkonna vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on annetuskeskkonnas kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.

Annetuskeskkonna kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.

Annetajatele, kes on sisestanud oma e-posti aadressi, saadame aeg-ajalt teateid Klubiga seotud olulistest sündmustest. Saad meile igal ajal teada anda, kui ei soovi neid e-maile saada.

Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

MTÜ Jalgpalliklubi Lootos on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete teostamiseks vajalike isikuandmete töötlejaks on volitatud Maksekeskus AS.