Eesti Vabariigi valitsus otsustas 24.aprillil, et pikendab riigis kehtivat eriolukorda 17. mai ehk pühapäeva lõpuni.

Otsus ei tähenda, et kõik senised piirangud järgmisest päevast lõppevad. Osa neist leevendatakse juba varem, osa jääb aga kehtima ka pärast eriolukorra lõppu.

Eriolukorra pikendamise põhjenduseks tõi valitsus selle, et oleks jätkuvalt võimalik rakendada tõhusalt meetmeid, mis on haiguse leviku ja kontrolli jaoks endiselt vajalikud. Meetmed on valitsuse hinnangul jätkuvalt põhjendatud, arvestades, et Eestis tuvastatakse üha uusi nakatunuid ja haiguskoldeid.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Eesti tänu uute nakatunute ja haiglaravil viibijate arvu langusele viimaste nädalate jooksul jõudnud murdepunkti. Uuel nädalal loodab valitsus heaks kiita sel nädalal valminud väljumisstrateegia kavandi.

“Seejärel saame hakata ka samm-sammult piiranguid leevendama, kui meditsiiniline olukord seda jätkuvalt lubab. Kuna aga väljumine ei toimu üleöö, vaid järkjärguliselt ja kaalutletult, siis pikendasime täna eriolukorda kuni 17. mai lõpuni,” lausus peaminister Jüri Ratas.

“Rõhutan, et see ei tähenda piirangute lõppemist samast ajast, vaid osa hakatakse leevendama varem ning teised jäävad kehtima ka pärast eriolukorra lõppu.”

Ratas juhtis tähelepanu ka sellele, et piirangute leevendamise eelduseks ja sellega kaasnevaks kohustuseks ka edaspidi oluliste käitumis- ja hügieenireeglite järgimine.

Kriisist väljumise strateegia, mis näeb ette piirangute etapiviisilise leevendamise eesmärgid, põhimõtted ja piirangutest loobumise kava, kinnitatakse valitsuses järgmisel nädalal. Piirangute leevendamist hakkab kord nädalas arutama koroonaviiruse levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegelev valitsuskomisjon.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et enne 18. maid vaatab valitsus üle viiruseohu hinnangu ning otsustab, kas eriolukorda on veel vaja kahe nädala võrra pikendada.

Reinsalu sõnul andis valitsus teadusnõukogule ülesandeks teha esmaspäevaks mudelarvutused võimalike järk-järguliste piirangute kohta. Esmaspäeval asub valitsus nende arvutuste põhjal otsuseid langetama.

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku laienemisega riigis eriolukorra välja 12. märtsil klausliga, et eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Kriisist väljumise strateegia kavaga  saab tutvuda siit

Lisa kommentaar