Tänase seisuga on korraldajad otsustanud lõpetada registreerimise Põlvamaa lahtistele meistrivõistlustele, mis mängitakse eeloleval laupäeval Lootospargis.

21.novembril kell 10 algaval naiskondade turniiril mängib neli naiskonda (FC Lootos, Lootose Vutid , Deportivo La Corona ja SK10 Premium) omavahel üheringilise turniiri.

Kell 13 alustavad Põlvamaa meistri selgitamisega viis meeskonda: FC Murakas, Värska Originaal, JK Värska, SK Räpina, FC Rosma.

AJAKAVAD … 19.11

NB ! Pealtvaatajatel ei ole lubatud viibida väljaku alal, mis jääb tribüünide ning väljaku külgjoone või otsajoone vahele või varumängijate pinkide lähedusse. Tribüünidel tuleb istuda hajutatult, järgides 2+2 reeglit. Tungivalt soovitatav on maskide kasutamine kogu võistluse jooksul !

NB! Sisenemine klubihoonesse ilma maskita ei ole lubatud ! 

Seoses koroonaviiruse leviku kasvuga on võistluste läbiviimiseks rida ettevaatusabinõusid, et täita Vabariigi Valitsuse poolt välja antud ja hetkel kehtivat korda.

Väljavõte Vabariigi Valitsuse korraldusest:

19. Spordivõistlused on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
1) ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;
2) ürituse korraldaja tagab siseruumides kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 750 inimest;
[RT III, 24.09.2020, 3 – jõust. 29.09.2020]
3) ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 2000 inimest;
4) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;
5) ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Turvalist võistlust soovides: Indrek Käo (võistluse peakohtunik) tel. 5257926, Ingrid Muuga (võistluste sekretär) tel. 517 5848 .

PÕLVA JALGPALLIKLUBI LOOTOS
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

Lisa kommentaar