Registreerimine Põlvamaa 2022 aasta jalgpallimeistrivõistlustele kestab veel kuni 5.novembrini.

Registreerunud võistkonnad (seisuga 30.10)

  1. Räpina SK I
  2. FC Hapnik Põlva
  3. Räpina SK II
  4. JK Värska
  5. FC Rosma

 

JUHEND

I EESMÄRK

1.1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonnas ja innustada mängijaid kõrgematele sportlikele saavutustele;
1.2. Selgitada Põlva maakonna meistermeeskond.

II AEG JA KOHT

2.1. Jalgpalli meistrivõistlused toimuvad  Lootospark staadionil.

III OSAVÕTJAD

3.1. Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat juhendit ning on tasunud osavõtumaksu 75 € (seitsekümmend viis) eurot.
3.2. Meeskonda võivad kuuluda Põlva maakonnas alaliselt elavad või töötavad mängijad, samuti mängijad, kes on Põlva maakonnast läinud õppima või tööle.
3.3. Osaleda võivad 2008.a. ja varem sündinud mängijad.
3.4. Võistkonna suurus kuni 10 mängijat, kes kantakse protokolli igaks mänguks. Ülesandmisleht mängijate nimede, sünniaegade ja särginumbritega esitada peakohtunikule enne turniiri algust, hiljemalt 4.novembriks k.a.
3.5. Võistlussarja vältel saab võistleja esindada ainult ühte võistkonda.
3.6. Võistkonna nimekirju muuta ei saa.
3.7. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

IV STAADION

4.1. Meistrivõistluste turniir mängitakse kunstmurustaadionil Lootospark;
4.2. Mänguks ette valmistatud väljakud, kohtunikud, ja mängupallid mängudele tagab Jalgpalliklubi „Lootos“.

V VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

5.1. Mängitakse turniirisüsteemis, alagruppides. Võistlustele lubatakse kuni 8 võistkonda vastavalt registreerimise järjekorrale. Täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppu.
5.2. Väljakul mängijaid 7 v 7, mänguaeg 2 x 15 minutit, väravad 2 x 5.
5.3. Igas mängus võib teha vahetusi edasi-tagasi.
5.4. Mängija, kes on mängust eemaldatud (punane kaart) või kellele on protokollidesse kantud kaks hoiatust (kollane kaart), on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgnevaks mänguks. Järgmise eemaldamise või kahe hoiatuse korral võistluste lõpuni.
5.5. Diskvalifitseeritud või registreerimata mängija kaasamängimisel tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkond eemaldatakse turniirilt. Tabelisse kantakse -: (vastase löödud väravate arv). Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud karistused.
5.6. Mängudes kasutavad võistkonnad võistkonna ankeedil märgitud põhivormi. Sama värvi mängusärkide ja/või põlvikute korral vahetab särgid ja/või põlvikud tabelis teisena märgitud meeskond. Säärekaitsmete ja põlvikute kasutamine on kohustuslik. Ilma kaitsmete ja põlvikuteta mängijat väljakule ei lubata. Ei ole lubatud mängida 6 nupuga (või metall-nuppudega) putsadega.
5.7. Võrdsete punktide korral: a) Tühistatud mängude arv b) Võitude arv c) Omavaheliste mängude punktid d) Omavaheliste mängude väravate vahe e) Üldine väravate vahe f) Suurem löödud väravate arv g) Karistuste arv h) Loos

VI KINDLUSTUS JA TURVALISUS

6.1. Kõik nimekirjadesse kantud mängijad ja esindajad vastutavad meistrivõistluste jooksul saadud traumade või õnnetusjuhtumite puhul ainuisikuliselt.
6.2. Korraldajad on kõikidel juhtudel vabastatud mistahes kahjutasunõuete maksmisest ning võistkonnad ei nõua korraldajatelt mistahes nõuete tasumist, mis mängude korraldamisel või läbiviimisel võivad tekkida.
6.3. Turvalisuse eest staadionil vastutab staadioni rentinud organisatsioon. Turvalisuse tagamiseks on korraldajatel õigus mitte lubada staadionile alkoholi- või narkojoobes isikuid, samuti mitte lubama staadionile tuua esemeid/aineid, mida võidakse tarvitada vägivallaaktides või mis võivad olla ohtlikud teistele isikutele.
6.4. Pealtvaatajatel ei ole lubatud viibida väljaku alal, mis jääb tribüünide ning väljaku külgjoone või otsajoone vahele või varumängijate pinkide lähedusse.
6.5. Mänguprotokolli kantud vahetusmängijad ja võistkondade esindajad peavad viibima neile selleks märgistatud alas. Alast väljumine on lubatud vaid kohtuniku loal. Sellest reeglist mitte kinnipidamisel võidakse rikkujat karistada kollase hoiatuskaardi näitamisega.
6.6. Võistkondade esindajad on täiel määral vastutavad oma toetajate/fännide käitumise eest staadionil ning kohustatud hüvitama korraldajatele kõik võistkonna toetajate/fännide poolt staadionile või selle rajatistele tekitatud kahjud.

VII AUTASUSTAMINE

7.1. Põlva maakonna meistermeeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud meeskondi autasustatakse diplomiga, meeskondade liikmeid medali ja diplomiga. Meistrivõistluste resultatiivsemale mängijale ja parimale väravavahile eriauhind.

VIII MAJANDAMINE

8.1. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse Põlva Maakonna Spordiliidu eelarvest ja osavõtumaksudest.
8.2. Võistluste korraldaja on Põlva Jalgpalliklubi „Lootos“
8.3. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX ÜLDIST

9.1. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad võistluste peakohtunik ja sekretär koos võistkondade esindajatega.
9.2. Võistluste peakohtunik AVO JAKOVITS (56 501 105), võistluste sekretär INGRID MUUGA ( 517 5848 ).
9.3. Meistrivõistluste tulemused avaldatakse Jalgpalliklubi „Lootos“ koduleheküljel www.fclootos.ee ja FB lehel https://www.facebook.com/pages/JK-Lootos/

Põlva maakonna (rajooni) meistrid

9 korda – FC Lootos – 2015, 2013, 2010, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
5 korda – Värska Vesi – 2011, 2009, 2008, 2007, 2006
4 korda – Võhandu sovhoos – 1989, 1988, 1987, 1982
3 korda – Põlva käsipalliklubi – 1999, 1998, 1997
3 korda – Põlva valla SK Serviti – 1996, 1995, 1994
3 korda – SK Serviti – 1993, 1992, 1991
3 korda – Põlva MEK – 1990, 1986, 1979
3 korda – Põlva kolhoos – 1985, 1983, 1981
2 korda – Värska Originaal – 2012, 2016, 2020
2 korda – Värska vald – 2018, 2019
1 kord – Räpina SK – 2021
1 kord – Orava Sport – 2017
1 kord – FC Rosma – 2014
1 kord – Põlva EPT – 1984
1 kord – Põlva Rajooni Täitevkomitee – 1980

Lisa kommentaar