1.detsembril mängitakse esmakordselt maakonna meistrivõistlused saalis, Ahja spordihoones. Kui karikavõistlused on juba aastaid toimunud lahtises formaadis, siis esmakordselt on kõikidele soovijatele avatud ka Põlvamaa meistrivõistlused.
2018 aasta Põlva maakonna meistritiitlit saalijalgpallis asub omavahel jagama kuus võistkonda: tiitlikaitsja Orava Sport, FC Lootos, JK Harrastajad, Värska, TRT77, SK Kõlleste.

1 10:00 A1 FC Lootos A2 JK Harrastajad :
2 10:20 A5 Värska A6 TRT77 :
3 10:40 A1 FC Lootos A3 SK Kõlleste :
4 11:00 A2 JK Harrastajad A6 TRT77 :
5 11:20 A4 Orava A5 Värska :
6 11:40 A6 TRT77 A1 FC Lootos :
7 12:00 A2 JK Harrastajad A4 Orava :
8 12:20 A5 Värska A3 SK Kõlleste :
9 12:40 A6 TRT77 A4 Orava :
10 13:00 A3 SK Kõlleste A2 JK Harrastajad :
11 13:20 A1 FC Lootos A5 Värska :
12 13:40 A3 SK Kõlleste A6 TRT77 :
13 14:00 A1 FC Lootos A4 Orava :
14 14:20 A2 JK Harrastajad A5 Värska :
15 14:40 A3 SK Kõlleste A4 Orava :

PÕLVAMAA LAHTISED SISEJALGPALLI MEISTRIVÕISTLUSED

JUHEND

I EESMÄRK
1.1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonnas ja innustada mängijaid kõrgematele
sportlikele saavutustele;
1.2. Selgitada Põlva maakonna meistermeeskond.

II AEG, KOHT, REGISTREERIMINE
2.1. Jalgpalli meistrivõistlused toimuvad 1.detsembril 2018.a Ahja spordisaalis. Mängude
algus kell 10. Registreerimine hiljemalt 26.november. Osavõtutasu 50 eurot, kas ülekandega
või kohapeal sularahas.

III OSAVÕTJAD
3.1. Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat
juhendit.
3.2. Osaleda võivad 2003.a. ja varem sündinud mängijad.
3.3. Võistkonna suurus kuni 10 mängijat + 1 treener või esindaja. Ülesandmisleht mängijate
nimede, sünniaegade ja särginumbritega esitada peakohtunikule 30 min enne võistkonna
esimest mängu.
3.4. Võistlussarja vältel saab võistleja esindada ainult ühte võistkonda.
3.5. Võistkonna nimekirju muuta ei saa.
3.6. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

IV SPORDIHOONE
4.1. Meistrivõistluste turniir mängitakse Ahja spordihoones;
4.2. Mänguks ette valmistatud väljakud, kohtunikud, ja mängupallid(futsali pallid)
mängudele tagab JK Lootos.

V VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM
5.1. Mängitakse turniirisüsteemis, alagruppides. Võistlustele lubatakse kuni 8 võistkonda
vastavalt registreerimise järjekorrale. Täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppu.
5.2. Väljakul mängijaid 5 v 5, mänguaeg 17 minutit, väravad 2 x 5.
5.3. Igas mängus võib teha vahetusi edasi-tagasi.
5.4. Mängija, kes on mängust eemaldatud (punane kaart) või kellele on protokollidesse
kantud kaks hoiatust (kollane kaart), on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgnevaks
mänguks. Järgmise eemaldamise või kahe hoiatuse korral võistluste lõpuni.
5.5. Diskvalifitseeritud või registreerimata mängija kaasamängimisel tühistatakse mängu
tulemus ja määrusi rikkunud võistkond eemaldatakse turniirilt.
Tabelisse kantakse -: (vastase löödud väravate arv).
Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus
saadud karistused.
5.6. Mängudes kasutavad võistkonnad võistkonna ankeedil märgitud põhivormi. Sama värvi
mängusärkide ja/või põlvikute korral vahetab särgid ja/või põlvikud tabelis teisena märgitud
meeskond. Säärekaitsmete ja põlvikute kasutamine on kohustuslik. Ilma kaitsmete ja
põlvikuteta mängijat väljakule ei lubata.
5.7. Võrdsete punktide korral:
a) Tühistatud mängude arv
b) Võitude arv
c) Omavaheliste mängude punktid
d) Omavaheliste mängude väravate vahe
e) Üldine väravate vahe
f) Suurem löödud väravate arv
g) Karistuste arv
h) Loos

VI KINDLUSTUS JA TURVALISUS
6.1. Kõik nimekirjadesse kantud mängijad ja esindajad vastutavad meistrivõistluste jooksul
saadud traumade või õnnetusjuhtumite puhul ainuisikuliselt.
6.2. Korraldajad on kõikidel juhtudel vabastatud mistahes kahjutasunõuete maksmisest ning
võistkonnad ei nõua korraldajatelt mistahes nõuete tasumist, mis mängude korraldamisel või
läbiviimisel võivad tekkida.
6.3. Turvalisuse eest staadionil vastutab staadioni rentinud organisatsioon. Turvalisuse
tagamiseks on korraldajatel õigus mitte lubada staadionile alkoholi- või narkojoobes isikuid,
samuti mitte lubama staadionile tuua esemeid/aineid, mida võidakse tarvitada
vägivallaaktides või mis võivad olla ohtlikud teistele isikutele.
6.4. Pealtvaatajatel ei ole lubatud viibida väljaku alal, mis jääb tribüünide ning väljaku
külgjoone või otsajoone vahele või varumängijate ala lähedusse.
6.5. Mänguprotokolli kantud vahetusmängijad ja võistkondade esindajad peavad viibima
neile selleks märgistatud alas. Alast väljumine on lubatud vaid kohtuniku loal. Sellest
reeglist mitte kinnipidamisel võidakse rikkujat karistada kollase hoiatuskaardi näitamisega.
6.6. Võistkondade esindajad on täiel määral vastutavad oma fännide käitumise eest
staadionil ning kohustatud hüvitama korraldajatele kõik võistkonna fännide poolt staadionile
või selle rajatistele tekitatud kahjud.

VII AUTASUSTAMINE
7.1. Põlva maakonna meistermeeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna
liikmeid medaliga. II ja III kohale tulnud meeskondi autasustatakse diplomiga, meeskondade
liikmeid medaliga. Meistrivõistluste resultatiivsemale mängijale ja parimale väravavahile
eriauhind-karikas.

VIII MAJANDAMINE
8.1. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse Põlva
Maakonna Spordiliidu eelarvest ja osavõtumaksudest.
8.2. Võistluste korraldaja on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS.
8.3. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX ÜLDIST
9.1. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad võistluste peakohtunik ja
sekretär koos võistkondade esindajatega.
9.2. Võistluste peakohtunik on KAIDO KUKLI(5163949), võistluste sekretär INGRID
MUUGA ( 517 5848 ). Registreerimine KAIDO KUKLI(5163949) või kaido@fclootos.ee
9.3. Registreerimisega võistlusele kinnitab osaleja nõusolekut käesoleva  juhendiga ja lubab
avalikustada võistlustulemused ning kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja
filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
9.4. Meistrivõistluste tulemused avaldatakse JK Lootos koduleheküljel www.fclootos.ee ja FB
lehel https://www.facebook.com/pages/JK-Lootos/

Põlva maakonna (rajooni) meistrid

9 korda – FC Lootos – 2015, 2013, 2010, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
5 korda – Värska Vesi – 2011, 2009, 2008, 2007, 2006
4 korda – Võhandu sovhoos – 1989, 1988, 1987, 1982
3 korda – Põlva käsipalliklubi – 1999, 1998, 1997
3 korda – Põlva valla SK Serviti – 1996, 1995, 1994
3 korda – SK Serviti – 1993, 1992, 1991
3 korda – Põlva MEK – 1990, 1986, 1979
3 korda – Põlva kolhoos – 1985, 1983, 1981
2 korda – Värska Originaal – 2012, 2016
1 kord – Orava Sport – 2017
1 kord – FC Rosma – 2014
1 kord – Põlva EPT – 1984
1 kord – Põlva Rajooni Täitevkomitee – 1980

Lisa kommentaar