Jalgpalliklubi Lootos sai positiivse otsuse Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Meede 2 “Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine” esitatud projektile, mille toel ostetakse uuendatud Lootospark staadioni hooldmiseks kunstmuruhari. Maakondlik ekspertgrupp eraldas projektile toetuse summas 1890 eur , millele lisandub klubi poolne omafinantseering a 10%.

Projekti tulemuseks on Lootospark kunstmurustaadioni korralise hoolduse teostamiseks vajaliku kunstmuruharja ostmine. Hange on kavas läbi viia 2019 aasta jooksul ja seade hankida järgmise aasta hooaja alguseks.

Projekti tulemusel kasvab staadioni Lootospark kasutusaeg ja nõuetekohase hoolduse tagamisega pikeneb kunstmurukatte kasutusperiood. Talvisel perioodil on võimalik tööle rakendada väljaku altküttessteemi, mis aitab vältida külmunud väljakul tekkida võivat vigastuse ohtu ja ennetada traumasid. Väljaku korraline hooldus aitab pikendada kasutusperioodi (õues toimuvate treeningute aega varakevadel ja hilissügisel) ning läbi selle pakkuda staadioni kasutusvõimalust väga laia spektriga huvigruppidele (spordipäevad valla koolidele, lasteaedadele, huvigruppidele, professionaalsete võistkondade laagrid jm)

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

Ühe projekti toetuse piirsumma on kuni 2000 eurot.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Toetab:

Lisa kommentaar