Augustist kuni novembri lõpuni olid Jalgpalliklubi Lootos juhatus, kubi liikmed, lapsevanemad ja noorliikmed kaasatud projekti „Jalgpalliklubi „Lootos“ arenguhüppe tegevuskava“ läbiviimisesse.

Tegevuskava valmis  2019 aastal läbi viidud erinevate küsitluste analüüside ja arutelude põhjal ning sisaldab klubi sisest kokkulepet, mis on lähiaastate tegevussuunad ning milliseid investeeringuid ja arendusi organisatsioon vajab. Tegevuskava koostamiseks viidi läbi kaks veebiküsitlust ning kaks liikmeskonna arutelu, mille tulemusena jõuti SWOT´i, visiooni, eesmärkide ning prioriteetsete tegevussuundade kirjelduseni. Täiendavaid eeskujusid ja ideesid saadi kahelt õppekäigult FC Elvasse ja FC Flora Tallinnas.

Kokku osales tegevuskava koostamise protsessis enam kui 50 inimest. Protsessi nõustasid arenguekspert Ivika Nõgel  ning moderaator Margus Timmo.

Projekti rahastas Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital  3760 euroga.

Lisa kommentaar