4.novembril, enne naiste Meistriliiga üleminekumängu algust avasid klubi president Indrek Käo ja juhatuse liikmed Kristjan Mäeots, Annika Aust, Helander Vist, Jagne Roodes ja Kaido Kukli sümboolse lindilõikamisega Lootospark staadioni uuendatud piirdeaia.

Tööde käigus demonteeriti vana aia võrk ja postid, paigaldati uued postid ja keevispaneelidest aed. Otsakülgedele paigaldati pallide püüdmiseks spetsiaalne nailonvõrk. Renoveeriti ka väravad.

Projektijuhina tegutsenud Indrek Käo sõnutsi võttis objekti valmimine ja vaegtööde teostamine mõnevõrra rohkem aega kui oli algselt plaanitud. “Mõned väiksemad tööd on veel jäänud, aga need on mõistlik teha kevadel, enne hooaja algust. Lisaks sellele, et uus aed on visuaalselt nägusam, on see ka kõrgem nii külgedelt kui otstest, kuhu paigaldati pallide üle aia lendamise takistamiseks spetsiaalsed võrgud. Tööd läksid maksma üle kolmekümne tuhande euro ja tööd teostas Mexlem Ehitus OÜ.  Põhiline osa rahastusest saadi Põlvamaa Partnerluskogu LEADER meetme 3 (Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond) raames, mille kaudu saadi 20 tuh eurot. Projekti omaosaluse, mis moodustas 15% projekti maksumusest aitas katta Põlva vald. Klubi omavahenditest finantseeriti vana aia demonteerimis- ja lammutustööd. Palju oli ka vabatahtlikku tööd. Tänan kõiki, kes andsid oma panuse nii projekti ettevalmistamise kui ka eduka läbiviimise protsessis.”

Mis on järgmine töö ? “Lootospargi kate on maas olnud üle 13 aasta ja sedavõrd kulunud, et vajab välja vahetamist. Puudu on ka osa Lootospargi tribüünidest, aga nende ehitamise on vald lubanud ise korraldada” lisas Käo lõpetuseks.

Partnerluskogu

Lisa kommentaar