Avatud on registreerumine 11.novembril , Lootospargis toimuvatele Põlva maakonna lahtistele karikavõistlustele.

Registreerunud võistkonnad (seisuga 30.10)

  1. Orava Sport
  2. Räpina SK
  3. Värska Originaal
  4. FCR Lootos

PÕLVA MAAKONNA LAHTISED JALGPALLI KARIKAVÕISTLUSTED 2017

I EESMÄRK

1.1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonnas ja innustada mängijaid kõrgematele sportlikele saavutustele;
1.2. Selgitada maakonna karikavõitja võistkond.

II VÕISTLUSTE ORGANISEERIMINE JA JUHTIMINE

2.1. Võistlused viib läbi JK Lootos koostöös Põlva Maakonna Spordiliiduga, võttes aluseks Eesti karikavõistluste juhendi.
2.2. Käesoleva juhendiga reguleeritakse karikavõistluste korraldamisega seotud küsimused, mis ei kajastu või erinevad üldjuhendist.

III OSAVÕTJAD, REGISTREERIMINE

3.1. Karikavõistlustest võivad osa võtta kõik võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat juhendit ning on tasunud ära osavõtumaksu 50 € (eurot) hiljemalt 11. novembriks – a/a 1120246675 Swedbank – JK Lootos.
3.2. Osaleda võivad mängijad, kes on sündinud 31.12.2004 ja varem.
3.3. Võistkonna suurus kuni 10 mängijat (väljakul 6+1). Võistkondade registreerimine toimub kuni 10. novembrini k.a. e-mailiga jklootos@gmail.com või tel. 58088408 (Avo Jakovits). Ülesandmisleht mängijate nimede ja sünniaegadega esitada peakohtunikule hiljemalt 10. novembriks k.a.
3.4. Võistlussarja vältel võib võistleja esindada ainult ühte võistkonda.
3.5. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

IV AEG JA KOHT

4.1. Jalgpalli karikavõistlused toimuvad 11. novembril 2017.a. Lootospargis.
4.2. Mänguks ette valmistatud staadioni, väljakukohtuniku, ja mängupallid mängudele tagab JK Lootos.

V VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

5.1. Mängitakse turniirisüsteemis, alagruppides. Võistlustele lubatakse kuni 16 võistkonda vastavalt registreerimise järjekorrale. Täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppu.
5.2. Mänguaeg 2 x 15 minutit, väravad 2 x 5.
5.3. Igas mängus võib teha vahetusi edasi-tagasi.
5.4. Mängija, kes on mängust eemaldatud (punane kaart) või kellele on protokollidesse kantud kaks hoiatust (kollane kaart), on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgnevaks karikamänguks. Järgmise eemaldamise või kahe hoiatuse korral karikavõistluste lõpuni.
5.5. Diskvalifitseeritud või registreerimata mängija kaasamängimisel tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkond eemaldatakse turniirilt. Tabelisse kantakse -: (vastase löödud väravate arv).
Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud karistused.
5.6. Mängudes kasutavad võistkonnad võistkonna ankeedil märgitud põhivormi. Sama värvi mängusärkide ja/või põlvikute korral vahetab särgid ja/või põlvikud tabelis teisena märgitud meeskond. Säärekaitsmete ja põlvikute kasutamine on kohustuslik. Ilma kaitsmete ja põlvikuteta mängijat väljakule ei lubata. Ei ole lubatud mängida 6 nupuga (või metallnuppudega) putsadega.
5.7. Võrdsete punktide korral määrab paremusjärjestuse:
a) Väiksem tühistatud mängude arv
b) Suurem võitude arv
c) Omavaheliste mängude punktid
d) Omavaheliste mängude väravate vahe
e) Üldine väravate vahe
f) Suurem löödud väravate arv
g) Väiksem karistuste arv
h) Loos

VI AUTASUSTAMINE

6.1. Põlva maakonna 2017.a karikavõitjat meeskonda autasustatakse karika ja diplomiga, meeskonna liikmeid diplomiga. II kohale tulnud meeskonda autasustatakse diplomiga ja meeskonna liikmeid diplomiga.

VII MAJANDAMINE

7.1. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse Põlva Maakonna Spordiliidu ja JK Lootos eelarvetest ja osavõtumaksudest.
7.2. Võistluste otsene korraldaja on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS.
7.3. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.

VIII ÜLDISELT

8.1. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos võistkondade esindajatega.
Võistluste peakohtunik on AVO JAKOVITS (58 08 84 08)
8.2. Karikavõistluste tulemused avaldatakse JK Lootos koduleheküljel www.fclootos.ee

2016 – Värska Originaal
2015 – FC Helia Puit Tõrvandi
2014 – Värska Originaal
2013 – Kuperjanovi JK
2012 – Everin Värska
2011 – Kuperjanovi ÜJP
2010 – Värska Vesi I
2009 – Värska Vesi
2008 – Värska Vesi
2007 – Ahja Sipelgas
2006 – Ahja IL
2005 – Värska
2004 – Kaitseliidu Põlva Malev
2003 – FC Rosma

Lisa kommentaar