Jalgpalliklubi Lootos esitas Põlva valla 2021 aasta kaasavasse eelarvesse ettepaneku Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine. Ettepanek sai heakskiidu hindamiskomisjoni poolt ja suunati elektroonilisele rahvahääletusele veebikeskkonnas volis.ee

Hääletamine  toimib Põlva valla kodulehel.

Küsitlus algas 15. märtsil kell 8.00 ja lõpeb 21. märtsil kell 22.00.

LOOTOSPARGI VALGUSTUST SAAB TOETADA SIIT !

Idee kirjeldus

2004 a. Põlva linnas, (Kesk 25) avatud kunstmurukattega jalgpallistaadioni Lootospark valgustus on olnud töös ligi 17 aastat ja tänaseks hetkeks amortiseerunud (olemasolev lahendus lõpuni ehitamata, valgustid ei taga nõutavat valgustustihedust, seadmete töös rikked, energiatarve liiga suur ja keskkonda saastav jne). Ettepaneku eesmärk on investeering uude valgustuslahendusse, mis võimaldaks viia valgustustingimused vastavusse kehtivate seaduste, normide ja EJL nõuetega. Renoveeritud valgustuslahendus aitab tagada energiatõhususe põhimõtted, vähendada energiatarbimist ja likvideerib ülemäärase valgusreostuse, mida põhjustab olemasolev poolik tehniline lahendus. Ettepaneku teostamine Põlva valla eelarvest on oluline, kuna läheb kokku valla üldplaneeringu eesmärkide (soodustada keskkonnasäästlikke ja energiatõhusaid lahendusi jm.), valla Arengukavaga (Arengusuund E6, Probleem Kunstmurukattega Lootospark jalgpalliväljak on aktiivsest kasutusest amortiseerunud, puudub nõuetele vastav tribüün ja valgustus). Lisaks on vald juba langetanud otsuse korraldada audit, leidmaks lahendus amortiseerunud Lootospargi valgustussüsteemile (27.11.20 nr.4-7/20-2167-2).

Sihtrühm

Lootospark on ainus valgustuse ja kunstmurukattega väljak Põlvamaal, mis tagab selle kasutusvõimaluse aastaringselt. Põlva vald konkureerib kvaliteetsete spordiürituste ja võistluste läbiviimisel teiste lähipiirkonna omavalitsusüksusega. Ettepaneku elluviimine on valla arengu seisukohalt oluline ja aitab kaasa tervikteenuse kvaliteedi tõstmisele ja väljaku aastaringseks kasutamiseks eelduste loomisele. Pandeemiakriisi tingimustes on tõusnud vajadus pakkuda elanikele rohkem välitingimustes vaba aja veetmise võimalusi. Ettepaneku elluviimisega ei kaasne keskkonnariske. Kasusaajateks on lisaks klubi treeningrühmadele (ca 200 sportlast), Eesti Meistriliigas mängiv naiskond (nõutud kvaliteetse valgustusega väljak). Lisaks Põlva Kool (ca 700 last) ja Põlva Gümnaasium (ca 300 last), lasteaiad (ca 300 last), harrastussportlased ja väljakut ümbritseva piirkonna elanikud (väheneb valgusreostus).

Ettepaneku maksumus on 37 758 eurot.

Maksumus sisaldab: olemasolevate valgustite väljavahetamist LED valgustite vastu, mastide kilpide sisu ja kaabelduste vahetuse, kaasaegset valgusjuhtimist. Olemasolev liitumispunkt, valgustuse peakilp ja sellest väljuvad elektrikaablid valgusti mastide küljes olevatesse jaotuskilpidesse jäävad alles. Valgustite mastide küljes olevad jaotuskilbid jäävad alles, renoveeritakse nende sisu. Igat valgustit mastil saab eraldi sisse/välja lülitada. Kogu valgustite juhtimine on üles ehitatud juhtmevabale süsteemile. Valgusti mastide küljes olevad valgustite kinnituse traaversid jäävad alles, demonteeritakse vanad valgustid. Igale mastile paigaldatakse uued valgustid, mille jaoks paigaldatakse masti alumisest kilbist uus toitekaabel. Valgustid on vastavuses staadionite valgustamiseks ettenähtud normidega. Valgustatuse keskmine tulemus 225 lux (minimaalselt nõutud 200 lux). Valgustuslahendus võiks olla sarnane Põlva linnastaadioni lahendusele.

Hääletada saavad vähemalt 16-aastased elanikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põlva vald.

Lisa kommentaar