21.novembril selgitatakse Lootospargis välja Põlvamaa meistrid meeskondade ja naiskondade arvestuses. Mängude algus orienteeruvalt kell 10.

PÕLVAMAA MEISTRIVÕISTLUSED JALGPALLIS
JUHEND

I EESMÄRK
1.1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonnas ja innustada mängijaid kõrgematele sportlikele saavutustele;
1.2. Selgitada Põlva maakonna lahtiste meistrivõistluste võitja meeskondade ja naiskondade arvestuses

II AEG, KOHT, REGISTREERIMINE
2.1. Jalgpalli meistrivõistlused toimuvad 21.novembril 2020.a

2.2 Registreerimine hiljemalt 18.novembriks k.a. .

2.3.Osavõtutasu 50 € (eurot), kas ülekandega või kohapeal sularahas.

III OSAVÕTJAD
3.1. Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat juhendit.
3.2. Osaleda võivad 2005.a. ja varem sündinud mängijad.
3.3. Võistkonna suurus kuni 7 mängijat + 1 treener või esindaja. Ülesandmisleht mängijate nimede, sünniaegade ja särginumbritega esitada peakohtunikule 30 min enne võistkonna esimest mängu.
3.4. Võistlussarja vältel saab võistleja esindada ainult ühte võistkonda.
3.5. Võistkonna nimekirju muuta ei saa.
3.6. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

IV STAADION
4.1. Meistrivõistluste turniir mängitakse 4G kunstmurustaadionil Lootospark;
4.2. Mänguks ette valmistatud väljakud, kohtunikud, ja mängupallid mängudele tagab JK Lootos.

V VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

5.1. Mängitakse turniirisüsteemis, alagruppides. Võistlustele lubatakse 8-10 võistkonda nii meeskondade kui naiskondade turniirile vastavalt registreerimise järjekorrale. Täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppu.
5.2. Väljakul mängijaid 5 v 5, mänguaeg 17 minutit, väravad 1 x 5, pall nr.5.
5.3. Igas mängus võib teha vahetusi edasi-tagasi.
5.4. Mängija, kes on mängust eemaldatud (punane kaart) või kellele on protokollidesse kantud kaks hoiatust (kollane kaart), on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgnevaks mänguks. Järgmise eemaldamise või kahe hoiatuse korral võistluste lõpuni.
5.5. Diskvalifitseeritud või registreerimata mängija kaasamängimisel tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkond eemaldatakse turniirilt. Tabelisse kantakse -: (vastase löödud väravate arv). Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud karistused.
5.6. Mängudes kasutavad võistkonnad võistkonna ankeedil märgitud põhivormi. Sama värvi mängusärkide ja/või põlvikute korral vahetab särgid ja/või põlvikud tabelis teisena märgitud meeskond. Säärekaitsmete ja põlvikute kasutamine on kohustuslik. Ilma kaitsmete ja põlvikuteta mängijat väljakule ei lubata.
5.7. Võrdsete punktide korral:
a) Tühistatud mängude arv
b) Võitude arv
c) Omavaheliste mängude punktid
d) Omavaheliste mängude väravate vahe
e) Üldine väravate vahe
f) Suurem löödud väravate arv
g) Karistuste arv
h) Loos

VI       KINDLUSTUS JA TURVALISUS
6.1. Kõik nimekirjadesse kantud mängijad ja esindajad vastutavad meistrivõistluste jooksul saadud traumade või õnnetusjuhtumite puhul ainuisikuliselt.
6.2. Korraldajad on kõikidel juhtudel vabastatud mistahes kahjutasunõuete maksmisest ning võistkonnad ei nõua korraldajatelt mistahes nõuete tasumist, mis mängude korraldamisel või läbiviimisel võivad tekkida.
6.3. Turvalisuse eest staadionil vastutab staadioni rentinud organisatsioon. Turvalisuse tagamiseks on korraldajatel õigus mitte lubada staadionile alkoholi- või narkojoobes isikuid, samuti mitte lubama staadionile tuua esemeid/aineid, mida võidakse tarvitada vägivallaaktides või mis võivad olla ohtlikud teistele isikutele.
6.4. Pealtvaatajatel ei ole lubatud viibida väljaku alal, mis jääb tribüünide ning väljaku külgjoone või otsajoone vahele või varumängijate pinkide lähedusse.
6.5. Mänguprotokolli kantud vahetusmängijad ja võistkondade esindajad peavad viibima neile selleks märgistatud alas. Alast väljumine on lubatud vaid kohtuniku loal. Sellest reeglist mitte kinnipidamisel võidakse rikkujat karistada kollase hoiatuskaardi näitamisega.
6.6. Võistkondade esindajad on täiel määral vastutavad oma fännide käitumise eest staadionil ning kohustatud hüvitama korraldajatele kõik võistkonna fännide poolt staadionile või selle rajatistele tekitatud kahjud.

VII AUTASUSTAMINE
7.1. Põlvamaa meistervõistkonda nii meeste- kui naiste arvestuses autasustatakse karika ja diplomiga, võistkonna liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud võistkondasid autasustatakse diplomiga, võistkondade liikmeid medali ja diplomiga. Meistrivõistluste resultatiivsemale mängijale ja parimale väravavahile eriauhind-karikas nii naiste kui meeste arvestuses.

VIII    MAJANDAMINE
8.1. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse Põlva Maakonna Spordiliidu eelarvest ja osavõtumaksudest.
8.2. Võistluste korraldaja on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS.
8.3. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX       ÜLDIST
9.1. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad võistluste peakohtunik ja sekretär koos võistkondade esindajatega.
9.2. Võistluste peakohtunik on INDREK KÄO(52 57 926), võistluste sekretär INGRID MUUGA ( 517 5848 ).
9.3. Registreerimisega võistlusele kinnitab osaleja nõusolekut käesoleva  juhendiga ja lubab avalikustada võistlustulemused ning kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
9.4. Meistrivõistluste tulemused avaldatakse JK Lootos koduleheküljel www.fclootos.ee ja FB lehel https://www.facebook.com/pages/JK-Lootos/

PÕLVA JALGPALLIKLUBI LOOTOS
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

Lisa kommentaar