Põlvamaa 2023 aasta naiste jalgpallimeistrivõistlused toimuvad 18.novembril Lootospark staadionil.

PÕLVAMAA JALGPALLI MEISTRIVÕISTLUSTE  JUHEND

I EESMÄRK

1.1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonnas ja innustada mängijaid kõrgematele sportlikele saavutustele;
1.2. Selgitada Põlva maakonna meisternaiskond.

II OSAVÕTJAD

2.1. Meistrivõistlustest võivad osa võtta võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat juhendit ning on tasunud osavõtumaksu 70 € (seitsekümmend ) eurot.
2.2. Osaleda võivad 2009.a. ja varem sündinud mängijad, kes on sündinud või töötavad/õpivad Põlva maakonnas.

Erand: igas võistkonnas võib mängida kuni 2 mängijat sünniaastaga 2010.a. 
2.3. Võistkonna suurus kuni 9 mängijat + 1 treener/esindaja, kes kantakse protokolli igaks mänguks. Ülesandmisleht mängijate nimede, sünniaegade ja särginumbritega esitada peakohtunikule hiljemalt 30 min enne võistkonna esimest mängu.
2.4. Võistlussarja vältel saab võistleja esindada ainult ühte võistkonda.
2.5. Võistkonna nimekirju muuta ei saa.
2.6. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

III REGISTREERIMINE

3.1. Võistlustele registreerimine toimub e-mail: jklootos@gmail.com  või telefoni teel: 5257926. Kuni 17.11.2023 kella 17:00.

3.2. Võistlused toimuvad 18.novembril algusega kell 10, Lootospark staadionil.

IV STAADION

4.1. Meistrivõistluste turniir mängitakse Lootospark staadionil.

4.2. Mängudeks tagab kohtunikud ja mängupallid korraldaja.

V VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM

5.1. Mängitakse meistrivõistluste süsteemis. Võistlustele lubatakse kuni 8 võistkonda vastavalt registreerimise järjekorrale. Täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppu.
5.2. Väljakul mängijaid 6 v 6, mänguaeg 2 x 13 minutit, väravad 2 x 5.
5.3. Igas mängus võib teha vahetusi edasi-tagasi.
5.4. Mängija, kes on mängust eemaldatud (punane kaart) või kellele on protokollidesse kantud kaks hoiatust (kollane kaart), on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgnevaks mänguks. Järgmise eemaldamise või kahe hoiatuse korral võistluste lõpuni.
5.5. Diskvalifitseeritud või registreerimata mängija kaasamängimisel tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkond eemaldatakse turniirilt. Tabelisse kantakse -: (vastase löödud väravate arv). Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud karistused.
5.6. Mängudes kasutavad võistkonnad võistkonna ankeedil märgitud põhivormi. Sama värvi mängusärkide ja/või põlvikute korral loositakse ühele võistkonnale vestid. Säärekaitsmete ja põlvikute kasutamine on soovituslik. Ei ole lubatud mängida jalatsites, mis võivad kahjustada väljakut.
5.7. Võrdsete punktide korral: a) Võitude arv b) Omavaheliste mängude punktid c) Omavaheliste mängude väravate vahe d) Üldine väravate vahe e) Suurem löödud väravate arv f) Karistuste arv g) Loos

VI KINDLUSTUS JA TURVALISUS

6.1. Kõik nimekirjadesse kantud mängijad ja esindajad vastutavad meistrivõistluste jooksul saadud traumade või õnnetusjuhtumite puhul ainuisikuliselt.
6.2. Korraldajad on kõikidel juhtudel vabastatud mistahes kahjutasunõuete maksmisest ning võistkonnad ei nõua korraldajatelt mistahes nõuete tasumist, mis mängude korraldamisel või läbiviimisel võivad tekkida.
6.3. Turvalisuse eest saalis vastutab saali rentinud organisatsioon. Turvalisuse tagamiseks on korraldajatel õigus mitte lubada staadionile alkoholi- või narkojoobes isikuid, samuti mitte lubama staadionile tuua esemeid/aineid, mida võidakse tarvitada vägivallaaktides või mis võivad olla ohtlikud teistele isikutele. Keelatud on kasutada mokatubakat ja e-sigaretti.
6.4. Pealtvaatajatel ei ole lubatud viibida väljaku alal, mis jääb tribüünide ning väljaku külgjoone või otsajoone vahele või varumängijate pinkide lähedusse.
6.5. Mänguprotokolli kantud vahetusmängijad ja võistkondade esindajad peavad viibima neile selleks märgistatud alas. Alast väljumine on lubatud vaid kohtuniku loal. Sellest reeglist mitte kinnipidamisel võidakse rikkujat karistada kollase hoiatuskaardi näitamisega.
6.6. Võistkondade esindajad on täiel määral vastutavad oma toetajate/fännide käitumise eest staadionil ning kohustatud hüvitama korraldajatele kõik võistkonna toetajate/fännide poolt staadionile või selle rajatistele tekitatud kahjud.

VII AUTASUSTAMINE

7.1. Põlva maakonna meisternaiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, naiskonna liikmeid medali ja diplomiga. II ja III kohale tulnud naiskondi autasustatakse diplomiga, naiskondade liikmeid medali ja diplomiga. Meistrivõistluste resultatiivsemale mängijale ja parimale väravavahile eriauhind.

VIII MAJANDAMINE

8.1. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse Põlva Maakonna Spordiliidu eelarvest ja osavõtumaksudest.
8.2. Võistluste korraldaja on Põlva Jalgpalliklubi „Lootos“
8.3. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX ÜLDIST

9.1. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad võistluste peakohtunik ja sekretär koos võistkondade esindajatega.
9.2. Võistluste peakohtunik AVO JAKOVITS (56 501 105),

võistluste sekretär INGRID MUUGA ( 517 5848 ).
9.3. Meistrivõistluste tulemused avaldatakse Jalgpalliklubi „Lootos“ koduleheküljel www.fclootos.ee ja FB lehel https://www.facebook.com/pages/JK-Lootos/

Lisa kommentaar