Jalgpalliklubi Lootos lõpetas Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Meede 2 “Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine” esitatud projekti, mille raames renoveeriti klubi veevarustussüsteem ja paigaldati vee kvaliteeti reguleerivad seadmed. Maakondlikult ekspertgrupilt positiivse hinnangu saanud projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 2637,36 millest toetus projektile moodustas 1975 eur ja klubi poolne omafinantseering 662,36 eur.

Projekti tulemusena renoveeriti Lootospark staadionihoone veevarustus- ja küttesüsteem. Süsteemile paigaldati veepehmendi, mis võimaldab lisaks paranenud vee kvaliteedile väljaku altküttesüsteemi tööle rakendamise perioodil kui õhutemperatuur on alla 0 kraadi. Tööd teostas mai ja juunikuu jooksul OÜ Veetöötlus.

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

Ühe projekti toetuse piirsumma on kuni 2000 eurot.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

KOP_KYSK_LOGO

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“

Lisa kommentaar