Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) Põlvamaa hindamiskomisjon otsustas “Kogukondliku turvalisuse tõstmise ” kevadises taotlusvoorus rahastada klubi poolt esitatud projekti, mille eesmärgiks oli lõpetada Lootospark staadioni videovalve süsteemi II etapi tööd.  Projekt sai maakondlikult ekspertgrupilt positiivse hinnangu ja sellele eraldati toetus summas 3221 eur. Sellele lisandub klubi omafinantseering , mille tulemusena on projekti kogumaksumuseks 3375,20 eur.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Kokku rahastati maakonnast viit projekti kogusummas 13090 eurot. Ühe projekti toetuse piirsummaks  on kuni 3500 eurot.

Taotlejaks võivad olla:
– Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
– vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.

KOP_KYSK_LOGO

Lisa kommentaar