Lootospark staadioni videovalvesüsteemi II etapi ehitustööd on lõppenud.

Septembrikuus  OÜ Securer poolt teostatud tööde tulemusena sai klubi esindusstaadion juurde kolm uut kaamerat ning kaasaegse salvestusmeedia, millega on edaspidi võimalik toota staadionilt ka online otsepilti. Tööde käigus ühendati ühtsesse süsteemi ka seni töös olnud kuus valvekaamerat, mille tulemusena paraneb turvalisuse ja staadioni valve märgatavalt. Lootospark staadioni videovalve süsteemi II etapi lõppmaksumuseks kujunes 4244,77 eur. Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)  “Kogukondliku turvalisuse tõstmise ” meetmest summas 3221 eur. Ülejäänud osa kattis klubi omavahendite arvelt. Projekti juhiks oli klubi juhatuse liige Indrek Käo.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

KOP_KYSK_LOGO

„Projekti rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”.

Lisa kommentaar