Vabariigi valitsus kiitis 23.11.20 heaks uued koroonaviiruse leviku vastased piirangud, mis hakkavad kehtima alates 24.11.2020. Sellega seoses on toimunud muudatused klubi treeningtegevuses. Klubi kasutada olevate treeningbaaside edaspidi Staadion ja Saal kasutamisel tuleb järgida allolevaid nõudeid ja soovitusi.

ÜLDINFO

 • Alates 24.11.20 on SAALI sisenemisel kohustuslik kanda KAITSEMASKI (alates 12 eluaastast)
 • Staadionile sisenenemisel on soovituslik kanda KAITSEMASKI või nina /suud katvat riideeset (puff,sall vm) (alates 12 eluaastast) !
 • Lootospark ja Saal on avatud treeninguteks AINULT vastavalt treeningplaanile.
 • Väljakule tohivad siseneda AINULT treeningtegevuse eest vastutavad isikud (treenerid) ja mängijad.
 •  SAABUMINE SAALI või  STAADIONILE 
 • Iga grupi saali/staadionile saabumise aeg fikseeritakse kirjalikult grupi treeneri poolt ja see info edastatakse nõudmisel vastutavale isikule.
 • Lapsevanemat, kes toob lapse treeningule palume tungiva vajaduseta  saali/staadionile mitte siseneda.
 • Saali/staadionile saabudes on keelatud kätlemine, kallistamine jm otsesed kontaktid.
 • Lõppeva ja algava treeningu vahe on minimaalselt 15 minutit.
 • Osaleva grupi mängijad peavad saabuma treeningule täpselt ettemääratud ajaks (mitte varem) ja on kohustatud järgima 2+2 reeglit ka väljakule pääsemist oodates.

TREENING

 • Mängijatel, treeneritel ja tehnilisel personal on lubatud treeningutel osaleda vaid juhul, kui nad on täiesti terved!
 • Treeningute eelselt ja järgselt on soovitatav vältida riietusruumide kasutamist (trenni eelne riietumine ja trenni järgne pesemine toimub kodudes).
 • Jälgida tuleb distantsi hoidmise nõuet (joogipausid, venitused, vestlusringid).
 • Kõrvaliste isikute ja pealtvaatajate viibimine treeningutel on lubatud vaid juhul, kui nad kannavad KAITSEMASKE.
 • Personaalsete joogipudelite kasutamine on kohustuslik.

TREENINGU LÕPP

 • Treeningu lõpus on treeningvarustuse kokku korjamine ja desinfitseerimine on iga grupi vastutava isiku (treener) kohustus.

NB ! Kõikides siinses dokumendis käsitlemata jäänud punktides tuleb juhinduda Vabariigi valitsuse korraldustest  ja  Kultuuriministeeriumi dokumendist    „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“

Info: 5257926 või jklootos@gmail.com

Lisa kommentaar