Jalgpalliklubi Lootos sai positiivse otsuse Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Meede 2 “Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine” esitatud projektile, mille raames renoveeritakse klubi veevarustussüsteem ja paigaldatakse vee kvaliteeti reguleerivad seadmed. Maakondlik ekspertgrupp eraldas projektile toetuse summas 1975 eur , millele lisandub klubi poolne omafinantseering 10%.

Projekti tulemusena renoveeritakse Lootospark staadionihoone veevarustus- ja küttesüsteem. Süsteemile paigaldatakse veepehmendi, mis võimaldab lisaks paranenud vee kvaliteedile väljaku altküttesüsteemi tööle rakendamise perioodil kui õhutemperatuur on alla 0 kraadi. Tööd teostatakse järgmise aasta märtsist kuni juunini.

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

Ühe projekti toetuse piirsumma on kuni 2000 eurot.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

KOP_KYSK_LOGO

Lisa kommentaar