Jalgpalliklubi Lootos lõpetas edukalt Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) Meede 2 “Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine”  projekti, mille tulemusena osteti Lootospark staadioni kunstmurukatte hooldmiseks sobilik seade. Läbiviidud hankel tegi parima pakkumise Unigrass OÜ. Firma Redexim poolt toodetud hooldusseadme Combi-Groom maksumuseks kujunes 2410 eur, millele lisandus käibemaks 20%.

Maakondlik ekspertgrupp eraldas 2019 aasta sügisvoorus projektile toetuse summas 1890 eur. Klubi poolseks omafinantseeringu määraks kujunes pisut üle 20 %.

Projekti tulemusel kasvab staadioni Lootospark kasutusaeg ja nõuetekohase hoolduse tagamisega pikeneb kunstmurukatte kasutusperiood. Väljaku korraline hooldus aitab pikendada kasutusperioodi (õues toimuvate treeningute aega varakevadel ja hilissügisel) ning läbi selle pakkuda staadioni kasutusvõimalust väga laia spektriga huvigruppidele (spordipäevad valla koolidele, lasteaedadele, huvigruppidele, professionaalsete võistkondade laagrid jm)

Projekti toetasid :

 

 

                               

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 kuni 4000 eurot. Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Lisa kommentaar