Põlva valla kaasavasse eelarvesse sai esitada ettepanekuid 10. – 25. jaanuarini. Esitati 13 ideed 13 erinevalt isikult ja/või organisatsioonilt. Aktiivsete kogukonna ühendustena ei jätnud võimalust sellel aastal kasutama MTÜ Jalgpalliklubi Lootos, MTÜ Sõprus, MTÜ Kähri Seltsimaja, MTÜ Mooste Mõisa Arendusselts, MTÜ Karilatsi Küla Selts, MTÜ Mirti ja MTÜ Peri Külaselts.

 

Esitatud ettepanekud:

 1. Himmaste raudteeülekäigukoht
 2. Mooste järve ümbruse korrastamine
 3. Lootospark staadioni valgustuse renoveerimine
 4. Sõpruse palliväljak
 5. Avalik mänguväljak Tännassilma külaplatsile
 6. Uisuväljaku rajamine Moostesse
 7. Helitõkkeseinaga ilmastikukindel esinemislava
 8. Uisuta ka suvel!
 9. Vastse-Kuuste aleviku pargiala korrastamine
 10. Korrastada ajalooline Põlva jaamahoone
 11. Kaasaegsed ja turvalised rattaparklad Põlva valda
 12. Peri küla mänguväljak
 13. Põlva valla bussipeatusi hakkab valgustama päike!

Kaasava eelarve protsess jätkub hindamiskomisjonis, kus hinnatakse ettepanekute teostatavust, kulutuste põhjendatust ja eelarve läbipaistvust, mõju valla avalikule ruumile ning mõju kogukonna ühistegevusele.

Hindamise läbinud ettepanekud pannakse volis.ee keskkonnas rahvahääletusele. Hääletada saavad vaid Põlva valla elanikud, kellel on vanust vähemalt 16 aastat.

Rahvahääletusele minevate ettepanekute sisuline tutvustamine toimub peale hindamiskomisjoni otsust. Jälgige infot Põlva valla kodulehel, Facebooki lehel ja infolehes Põlva Teataja.

Lootospark staadioni valguste renoveerimine …

… 2004 a. Põlva linnas, (Kesk 25) avatud kunstmurukattega jalgpallistaadioni Lootospark valgustus on olnud töös ligi 17 aastat ja tänaseks hetkeks amortiseerunud (olemasolev lahendus lõpuni ehitamata, valgustid ei taga nõutavat valgustustihedust, seadmete töös rikked, energiatarve liiga suur ja keskkonda saastav  jne). Ettepaneku eesmärk on investeering uude valgustuslahendusse, mis võimaldaks viia valgustustingimused vastavusse kehtivate seaduste, normide ja EJL nõuetega. Renoveeritud valgustuslahendus aitab tagada energiatõhususe põhimõtted, vähendada energiatarbimist ja likvideerib ülemäärase valgusreostuse, mida põhjustab olemasolev poolik tehniline lahendus.

Lisa kommentaar