Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Lootos allkirjastasid 19.juulil lepingu, mille kohaselt toetab KÜSK klubi poolt esitatud projekti „Jalgpalliklubi „Lootos“ arenguhüppe tegevuskava“ elluviimist  3760 euroga.

“Klubi kogukond on viimaste aastatega plahvatuslikult kasvanud, kuid  juhtimiseks vajalik kompetents ja tegevuskavad vajavad järele aitamist.”

Projektis keskendutakse tegevuskava loomisele, et valmistada ette etapid Klubi arengukava koostamise aluste väljatöötamiseks ja klubile personali koolitamiseks. Olulisel kohal on noortetreenerite ja tubipersonali koolitus ja kogemuste vahetus.  Eesmärk ja vajadus on laiendada vabatahtlike, eestvõtjate ja sädeinimeste ringi, et täita klubi arengukavasse püstitatud eesmärgid.

Projekti algusaeg on 1.augustil ja elluviimiseks on aega kolm kuud.

Lisa kommentaar