Eesti Jalgpalli Liit on saatnud klubidele välja ringkirja soovitustega, kuidas korraldada klubides treening tegevust ja missugused nõuded ja eeltingimused peaksid alates 2.maist olema täidetud.

Üldinfo

 •  27.aprillil 2020 otsustas Eesti Vabariigi valitsus lubada piiratud tingimustes treeningutega alustamist alates 2.maist 2020.
 • Iga jalgpalliväljaku kasutamiseks tuleb määrata vastutav isik, kes koordineerib tegevusi antud väljakul ja kelle kontaktandmed on avalikud.
 • Treeningtegevuse eest vastutaval isikul on kohustus informeerida kõiki treeningutel osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.
 • Jalgpalliväljak on avatud vastutava isiku sätestatud aegadel.
 • Väljakule tohivad siseneda ainult treeningtegevuse eest vastutavad isikud (treenerid) ja mängijad.
 • Kogu tegevuse vältel peab olema desinfiteerimisvahendite kättesaadavus tagatud kõikidele osalejatele.
 • Et vältida segadusi ja inimeste kogunemist, on kohustuslik määrata igale 10-liikmelisele rühmale täpne treeningu ja kogunemise aeg ning koht.
 • Ühes rühmas võib olla kuni 10 inimest, (seal hulgas treener, abipersonal jt.) ning järgida tuleb 2 + 2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet).
 • Arvestades kahe meetri distantsi nõuet peab olema ruumi vähemalt neli ruutmeetrit inimese kohta. Nõue kehtib ka siis, kui samal jalgpalliväljakul soovib treenida kaks või enam gruppi.

 

 •  Kuni U15 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt 1/4 väljakust. NB! Kehtib 2 + 2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest.
 •  U16 kuni U19 vanusegruppides kasutatakse minimaalselt 1/3 väljakust. NB! Kehtib 2 + 2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. NB! Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit
 •  Täiskasvanute gruppides kasutatakse minimaalselt 1/2 väljakust. NB! Kehtib 2 + 2 reegel (grupis tuleb teistega hoida vähemalt kahemeetrist vahet), ühe grupi suurus on maksimaalselt 10 inimest. NB! Terviseamet soovitab kõrge intensiivsusega tegevuste puhul hoida distantsi 20 meetrit.

Nõuded treeningutele ja Lootosparki kasutamine eriolukorras !

ENNE TREENINGULE SAABUMIST

 • Osaleja (sh treener) tunneb ennast hästi ja tervena.
 • Osaleja leibkonnas ei esine haigustunnuseid (palavik, köha, nohu jne.)
 • Vastutaval isikul on kohustus haigustunnustega osalejat treeningule mitte lubada.
 • Tualettruumide kasutus on piiratud, arvestada sellega enne treeningule tulemist.
 • Saabu treeningule treeningvarustuses (riietusruumid on suletud).
 • Enne ja pärast treeningut desinfitseeri käed.

SAABUMINE STAADIONILE 

 • Iga grupi staadionile saabumise aeg fikseeritakse kirjalikult vastutava isiku poolt ja see info edastatakse  osalejatele.
 • Staadionile sisenemisel toimub kraadimine.
 • Lapsevanem, kes toob lapse treeningule ei tohi ise staadionile siseneda.
 • Staadionile saabudes on keelatud kätlemine, kallistamine jm otsesed kontaktid.
 • Lõppeva ja algava treeningu vahe on minimaalselt 15 minutit. Selle jooksul peab olema eelmine grupp staadionilt lahkunud ja on läbi viidud inventari (sh pallide ) puhastamine ja uue treeningu ettevalmistamine.
 • Osaleva grupi mängijad peavad saabuma treeningule täpselt ettemääratud ajaks (mitte varem) ja on kohustatud järgima 2+2 reeglit ka väljakule pääsemist oodates.
 • Staadionile saabumiseks ja lahkumiseks kasutatakse erinevaid sissepääse, mis on vastavalt tähistatud ja mille kohta on eelnevalt saadetud informatsioon.
 • Isiklike asjade hoiustamine toimub selleks märgistatud alas.

TREENING

 • Treeningute läbiviimiseks on vastutava isiku poolt eelnevalt paika pandud väljakud igale grupile ja sellest on treeningul osalejaid informeeritud.
 • Mitme rühma üheaegsel tegutsemisel korraldatakse tegevused staadionil nii, et rühmade omavahelise kokkupuutumise võimalus on viidud miinimumini.
 • Kõik kasutatavad individuaalsed treeningvahendid on kogu treeningu jooksul isikupõhised ja peale treeningu lõppu desinfitseeritakse.
 • Treeningul osalejatel on kohustuslik kasutada isiklikku varustust (joogipudel, massaazirull, võimlemismatt, kummilint jm.)
 • Soovituslik on isikliku palli kasutamine.
 • Ühiskasutatavate tualettide kasutamist võimalusel vältida.
 • Tegevuste korrraldajad jälgivad, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi territooriumile.

TREENINGU LÕPP

 • Treeningult lahkumine toimub selleks märgistatud pääsla kaudu.
 • Treeningu lõpus on treeningvarustuse kokku korjamine iga grupi vastutava isiku (treener) kohustus.
 • Treeningvarustuse desinfitseerimine iga grupi treeningu lõppemisel on vastutava isiku (treener) kohustus.
 • Treeningul osalejate väljakult lahkumine toimub selleks tähistatud pääsla kaudu ja osalejate lahkumisel 2 +2 reegli täitmise tagamine on vastutava isiku (treener) kohustus.

 

NB ! Kõikides siinses dokumendis käsitlemata jäänud punktides tuleb juhinduda vabariigi valitsuse eriolukorra   korralduse muudatustest   ja  Kultuuriministeeriumi dokumendist    “Spordi- ja liikumisürituse korraldamine õues 2.maist COVID-19 perioodil”.

 

Lisa kommentaar