7 .detsembril toimuvad Ahja spordisaalis Põlvamaa lahtised meistrivõistlused saalijalgpallis.

Esmakordselt asuvad Põlvamaa meistrit saalijalgpallis selgitama naiskonnad.

PÕLVA MAAKONNA LAHTISED SISEJALGPALLI MEISTRIVÕISTLUSED NAISKONDADELE
KUTSE-JUHEND

I          EESMÄRK
1.1. Populariseerida jalgpalli harrastamist maakonnas ja innustada mängijaid kõrgematele sportlikele saavutustele;
1.2. Selgitada Põlva maakonna lahtiste sisejalgpalli meistrivõistluste meisternaiskond.

II         AEG, KOHT, REGISTREERIMINE
2.1. Jalgpalli meistrivõistlused toimuvad  7.detsembril 2019.a. Ahja spordisaalis.
Mängude algus kell 10. Registreerimine hiljemalt 1.detsember k.a.
Osavõtutasu 50 eurot, kas ülekandega või kohapeal sularahas.

III       OSAVÕTJAD
3.1. Meistrivõistlustest võivad osa võtta kõik võistkonnad, kes aktsepteerivad käesolevat juhendit.
3.2. Osaleda võivad 2004.a. ja varem sündinud mängijad.
3.3. Võistkonna suurus kuni 10 mängijat + 1 treener või esindaja. Ülesandmisleht mängijate nimede, sünniaegade ja särginumbritega esitada peakohtunikule 30 min enne võistkonna esimest mängu.
3.4. Võistlussarja vältel saab võistleja esindada ainult ühte võistkonda.
3.5. Võistkonna nimekirju muuta ei saa.
3.6. Oma tervisliku seisukorra eest vastutab iga mängija ise.

IV       SPORDIHOONE
4.1. Meistrivõistluste turniir mängitakse Ahja spordihoones;
4.2. Mänguks ette valmistatud väljakud, kohtunikud, ja mängupallidn(futsali pallid) mängudele tagab Põlva JK Lootos.

V         VÕISTLUSTE LÄBIVIIMISE SÜSTEEM
5.1. Mängitakse turniirisüsteemis, alagruppides. Võistlustele lubatakse kuni 8 võistkonda vastavalt registreerimise järjekorrale. Täpne süsteem selgub peale registreerimise lõppu.
5.2. Väljakul mängijaid 5 v 5, mänguaeg 17 minutit, väravad 2 x 3.
5.3. Igas mängus võib teha vahetusi edasi-tagasi.
5.4. Mängija, kes on mängust eemaldatud (punane kaart) või kellele on protokollidesse kantud kaks hoiatust (kollane kaart), on automaatselt diskvalifitseeritud üheks järgnevaks mänguks. Järgmise eemaldamise või kahe hoiatuse korral võistluste lõpuni.
5.5. Diskvalifitseeritud või registreerimata mängija kaasamängimisel tühistatakse mängu tulemus ja määrusi rikkunud võistkond eemaldatakse turniirilt.
Tabelisse kantakse -: (vastase löödud väravate arv).
Vastasvõistkonna poolt löödud väravad jäävad kehtima, samuti jäävad jõusse kõik mängus saadud karistused.
5.6. Mängudes kasutavad võistkonnad võistkonna ankeedil märgitud põhivormi. Sama värvi mängusärkide ja/või põlvikute korral vahetab särgid ja/või põlvikud tabelis teisena märgitud meeskond. Säärekaitsmete ja põlvikute kasutamine on kohustuslik. Ilma kaitsmete ja põlvikuteta mängijat väljakule ei lubata.
5.7. Võrdsete punktide korral:
a) Tühistatud mängude arv
b) Võitude arv
c) Omavaheliste mängude punktid
d) Omavaheliste mängude väravate vahe
e) Üldine väravate vahe
f) Suurem löödud väravate arv
g) Karistuste arv
h) Loos

VI       KINDLUSTUS JA TURVALISUS
6.1. Kõik nimekirjadesse kantud mängijad ja esindajad vastutavad meistrivõistluste jooksul saadud traumade või õnnetusjuhtumite puhul ainuisikuliselt.
6.2. Korraldajad on kõikidel juhtudel vabastatud mistahes kahjutasunõuete maksmisest ning võistkonnad ei nõua korraldajatelt mistahes nõuete tasumist, mis mängude korraldamisel või läbiviimisel võivad tekkida.
6.3. Turvalisuse eest saalis vastutab korraldav organisatsioon. Turvalisuse tagamiseks on korraldajatel õigus mitte lubada saali alkoholi- või narkojoobes isikuid, samuti mitte lubama saali tuua esemeid/aineid, mida võidakse tarvitada vägivallaaktides või mis võivad olla ohtlikud teistele isikutele.

VII      AUTASUSTAMINE
7.1. Põlva maakonna lahtiste sisejalgpalli meistrivõistluste meisternaiskonda autasustatakse karika ja diplomiga, naiskonna liikmeid medaliga. II ja III kohale tulnud naiskondi autasustatakse diplomiga, naiskondade liikmeid medaliga. Meistrivõistluste resultatiivsemale mängijale ja parimale väravavahile eriauhind-karikas.

VIII    MAJANDAMINE
8.1. Võistluste ettevalmistamise ja läbiviimisega seoses olevad kulud kaetakse Põlva Maakonna Spordiliidu eelarvest ja osavõtumaksudest.
8.2. Võistluste korraldaja on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS.
8.3. Võistkonna lähetamisega seoses olevad kulud kannab lähetav organisatsioon.

IX       ÜLDIST
9.1. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendavad võistluste peakohtunik ja sekretär koos võistkondade esindajatega.
9.2. Võistluste peakohtunik on KAIDO KUKLI (5163949). Registreerimine Indrek Käo (5055713) või jklootos@gmail.com
9.3. Registreerimisega võistlusele kinnitab osaleja nõusolekut käesoleva  juhendiga ja lubab avalikustada võistlustulemused ning kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.
9.4. Meistrivõistluste tulemused avaldatakse JK Lootos koduleheküljel www.fclootos.ee  ja FB lehel https://www.facebook.com/fclootos/

PÕLVA JALGPALLIKLUBI LOOTOS
PÕLVA MAAKONNA SPORDILIIT

Lisa kommentaar