Jalgpalliklubi Lootos poolt Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisese taotlusvooru Meede 2 “Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine” esitas projekt, mille plaaniti osta mobiilseid jalgpalliväravaid sai maakondlikult ekspertgrupilt positiivse hinnangu ja sellele eraldati toetus summas 1330 eur. Sellele lisandub klubi omafinantseering , mille tulemusena on projekti kogumaksumuseks 1551,52 eur.
Projekti tulemusena soetatakse mobiilset väravat, mis võimaldavad pakkuda erinevates piirkondades jalgpallitreeninguid. See võimaldab hakata jalgpalliga tegelema ka neil lastel, kel seni pole olnud võimalust kas oma nooruse või transpordi puudumise tõttu. Samuti saab neid kasutada ürituste läbiviimisel (nt Jalgpalliaabitsad lasteaedades). Laste ühine sportimine liidab kogukonda väga tugevalt: lapsevanemad suhtlevad omavahel tihedamalt, ühiselt valmistatakse ette nii võistlusi kui turniiride külastamisi. Lapsed saavad ka maakonna keskusest kaugemal elades tegeleda oma lemmikspordialaga.

KOP-i eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-ist toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnateenuste arendamist.

Ühe projekti toetuse piirsumma on kuni 2000 eurot.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mida pole asutanud või milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

KOP_KYSK_LOGO

„Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“

Lisa kommentaar